Предвыборные программы кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва по Столбцовскому избирательному округу № 70

Нумары

image_pdfimage_print

anicimАлена АНІСІМ: ”Разам да лепшага жыцця

Паважаныя выбаршчыкі!

11 верасня гэтага года ў нашай краіне адбудуцца чарговыя выбары ў парламент. Яны праходзяць на фоне складанай эканамічнай сітуацыі ў краіне, якая праяўляецца ў зніжэнні заробкаў і пенсій, пастаянным росце коштаў на тавары першай неабходнасці, скарачэнні колькасці працоўных месцаў. Я вырашыла прыняць удзел у гэтых парламенцкіх выбарах, бо як чалавек з актыўнай грамадскай пазіцыяй адчуваю адказнасць за тыя працэсы, што адбываюцца ў Беларусі, і хачу зрабіць усё, каб жыццё ў нашай краіне павярнулася да лепшага. Прапаную вам абмеркаваць і падтрымаць наступную праграму.

І. У Стаўбцоўскай выбарчай акрузе  я прапаную:

– узяць пад пільны грамадскі кантроль выкананне праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця па будаўніцтву жылля, школ, паліклінік, гандлёвых цэнтраў. У прыватнасці, знайсці інвестараў для адкрыцця ў адным з будынкаў на тэрыторыі п. Наваколасава сучаснага гандлёвага цэнтра;

–  вырашыць пытанне пра будаўніцтва раддома ў г. Нясвіжы;

–  паскорыць будаўніцтва дзіцячага садка ў г. Стоўбцы для зніжэння перагрузкі ў дзіцячых дашкольных установах;

–  разам з навукоўцамі стварыць экалагічную карту наваколля з пазначэннем забруджанасці шкоднымі рэчывамі зямель і водных аб’ектаў;

–  спыніць неабгрунтаваную меліярацыю, якая наносіць шкоду прыродзе і  вядзе да марнатраўства дзяржаўных сродкаў;

–  зрабіць прыпыначны пункт электрычкі для жыхароў наступных населеных пунктаў: Савоні, Горкі, Жацерава, Вечатарова;

–  паспрыяць газіфікацыі в. Вечатарова;

– падтрымаць грамадскую ініцыятыву па захаванні і ўвядзенні ў экскурсійнае выкарыстанне сядзібы айца Аляксандра Надсана ў пасёлку Гарадзея.

 ІІ. У межах краіны:

1. Зрабіць рэформу заробкаў, пры гэтым прывязаць заробкі і пенсіі чыноўнікаў да сярэдніх па краіне. Настаўнік, медык, работнік культуры, сацыяльны работнік, выкладчык ВНУ павінен мець заробак адпаведны заробку міліцыянта, вайскоўца, мытніка і іншых дзяржслужбоўцаў. Толькі тады наша краіна дасягне дабрабыту і міжнароднага аўтарытэту.

2. Правесці пенсійную рэформу, пры якой выхад на пенсію па ўзросце для ўсіх катэгорый службоўцаў і розных спецыялістаў павінен быць аднолькавы, незалежна ад займанай пасады. Выключэнне можа быць зроблена толькі для тых, хто заняты ў шкоднай вытворчасці. Памер пенсіі залежыць толькі ад выслугі работніка і яго сярэдняга заробку. Усе прывілеі для чыноўнікаў, дэпутатаў і пэўных катэгорый службоўцаў адмяняюцца. Пенсія настаўніка, трактарыста, даяркі, дацэнта і прафесара ВНУ павінна адпавядаць пенсіі беларускага вайскоўца, міліцыянта, дырэктара завода ці мясцовага чыноўніка.

3. Ва ўсіх раённых цэнтрах Беларусі ствараюцца як мінімум адна беларускамоўная гімназія, а ў Мінску адкрываецца сучасны ўніверсітэт з беларускай мовай навучання (для падрыхтоўкі паўнавартаснай нацыянальнай эліты).

4. Беларускі парламент патрабуе істотных зменаў:

– законы, прынятыя парламентам, маюць сілу больш значную, чым дэкрэты Прэзідэнта і пастановы Савета Міністраў. Менавіта яны павінны выконвацца бездакорна;

– заробкі і пенсіі дэпутатаў парламента прывязваюцца і залежаць ад сярэдняга заробку і пенсій па краіне;

– усе законы прымаюцца на дзяржаўнай беларускай мове з перакладам на рускую і іншыя мовы пры неабходнасці;

– на працягу бліжэйшага тэрміну прымаецца закон аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы;

– выдаткі на культуру павінны складаць не менш за 2 працэнты ад гадавога бюджэту.

 

maslovsНаталия МАСЛОВСКАЯ

Уважаемые избиратели Столбцовского избирательного округа № 70!

За годы существования Республики Беларусь как суверенного государства нашей страной достигнуты значительные результаты в социально-экономическом развитии.

Одновременно жизнь ставит перед нами много новых задач. И очень важно, чтобы их решения принимались обдуманно и взвешенно. Мы должны твердо сохранять курс и базовые основы белорусской модели развития, чтобы наше государство оставалось социально ориентированным.

Эта стратегия развития нашей страны была подтверждена и на V Всебелорусском народном собрании.

Мне, педагогу с 25-летним стажем, импонируют озвученные на всенародном форуме продуманные и взвешенные пути развития и совершенствования системы образования. Главными направлениями этой стратегии определены:

– повышение доступности и качества образования;

– совершенствование системы непрерывного образования;

– интеграция системы образования и отраслей экономики,  фундаментальной и прикладной науки;

– практикоориентированность обучения – подготовка высококвалифицированных кадров. Уверена, что реализовать поставленные Пятым Всебелорусским народным собранием задачи в области образования нам, педагогам Несвижчины и Столбцовщины,  под силу.

Уважаемые избиратели Столбцовского избирательного округа № 70!

Если вы окажете мне доверие и изберете депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, я сосредоточу свои усилия на решении следующих задач.

Учитывая складывающуюся в Столбцовском и Несвижском районах положительную  демографическую ситуацию, необходимо построить новый детский сад в г. Столбцы, а также завершить строительство в г. Несвиже на базе Центральной районной больницы нового родильного отделения.

Продолжить в наших городах строительство жилья для детей-сирот.

Провести реконструкцию здания в г. Столбцы под семейное общежитие для нуждающихся в улучшении жилищных условий медицинских работников.

Принимая во внимание, что Несвижский и Столбцовский районы  привлекательны для туристов, буду использовать все возможности для развития и совершенствования туристической инфраструктуры региона, в том числе проинициирую за счет привлеченных инвесторов строительство детских кафе в новых микрорайонах  Несвижа и Столбцов.

Исходя из реалий сегодняшнего дня, считаю необходимым:

– создание привлекательных условий для развития малого и среднего бизнеса;

– обеспечение трудоспособных граждан работой путем организации новых производств  – как масштабных, где будут заняты сотни человек, так и мини-предприятий  с 3-5 рабочими местами, решая тем самым проблему доходов населения;

– продвижение энергосберегающих проектов с целью снижения затрат и направления высвободившихся средств на социальную поддержку граждан;

– инициирование строительства предприятия по переработке мусора для поддержания экологического равновесия в регионе;

– приведение в соответствие потребности рынка труда и количества выпускников по различным специальностям, гарантирование обеспечения выпускникам профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений первого рабочего места;

– утверждение в обществе высокой нравственности и христианских ценностей;

– оказание государственной поддержки  развитию национальной белорусской культуры.

Над реализацией этой Программы я буду работать, опираясь на ваши опыт, профессионализм, жизненную мудрость и инициативность, уважаемые мои избиратели.

Я искренне верю, что Беларусь станет процветающей страной, где человек своим трудом обеспечит достойный уровень жизни для себя и своей семьи.

Желаю всем здоровья и счастья, пусть во всех добрых начинаниях вам всегда сопутствует удача.

Приглашаю всех принять участие в выборах!

 

shevchukМарина ШЕВЧУК

Уважаемые избиратели!

Суть моей предвыборной программы – защита интересов людей труда и сохранение общественной собственности, построение общества, свободного от эксплуатации человека человеком, распределяющего жизненные блага по количеству, качеству и результатам труда, подлинного народовластия и высокой духовной культуры.

Социальная защита населения – главный приоритет социально-ориентированного государства! Человек труда – главная опора страны.  Доходы населения должны планомерно повышаться на основе устойчивого и эффективного развития экономики, повышения производительности труда, внедрения новых технологий.

В случае моего избрания я буду выступать ЗА:

– дальнейшее совершенствование стимулов для демографического благополучия страны, укрепления института семьи, оказания необходимой государственной поддержки молодым семьям, инвалидам и малообеспеченным гражданам;

– восстановление прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц, как наиболее отвечающей принципу социальной справедливости;

– совершенствование контрактной системы, усиление роли профсоюзов в социальной и правовой защите работников наемного труда;

– усиление социальной защиты граждан, являющихся временно безработными, увеличение пособия по безработице.

Образование и наука – основа интеллектуального развития нации! Качественное образование может обеспечить только учитель, имеющий сам прекрасное образование, высокое социальное положение и достойное материальное вознаграждение.

Я буду отстаивать:

– доступность высшего образования на основе увеличения бюджетных мест в государственных ВУЗах, предоставления льготных кредитов для оплаты обучения и общежитий для нуждающихся;

– предоставление льгот при поступлении учащимся, окончившим среднюю школу с отличием, усиление поддержки талантливой молодежи.

Сильные регионы – сильная страна!

Совместно с депутатским корпусом и местными органами власти буду содействовать дальнейшему развитию сельских населенных пунктов, малых и средних городских поселений, эффективному использованию агрогородков с созданием в них комплекса необходимых социальных услуг и стимулов для сельских жителей. В первую очередь, в вопросе создания новых рабочих мест и предоставления жилья молодым специалистам.

Приложу все свои усилия для законодательного расширения функций и полномочий органов местного управления и самоуправления, повышения статуса депутатов местных Советов депутатов, которые  должны стать настоящими хозяевами своих регионов.

Буду принимать активные меры по развитию инфраструктуры населенных пунктов округа, строительству новых объектов, в том числе родильного отделения УЗ «Несвижская ЦРБ» в г. Несвиже и  детского сада в г. Столбцы.

Молодежь – наше будущее! Создание условий и возможностей  для молодежи реализовать себя в родной стране – важнейшая государственная задача. Достойная зарплата и жилье не должны быть недосягаемыми вершинами. Необходимо остановить текучесть молодых специалистов за счет дополнительных материальных и социальных стимулов.

Я за усиление контроля в интернет-пространстве в вопросах влияния на молодежь низкопробной и аморальной культуры.

Здоровый образ жизни – залог здоровья нации!

В своей работе я буду выступать за создание условий для здорового образа жизни граждан, развитие системы массового физкультурно-оздоровительного движения, бережного отношения к природе родного края, воспитания высокой экологической культуры у населения.

Уважаемые избиратели!

Я буду признательна всем, кто проголосует за меня на выборах. Сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать Ваше доверие.

Уверена, что ваш выбор 11 сентября 2016 года будет мудрым и ответственным!

 

zelenkovskiАлександр ЗЕЛЕНКОВСКІЙ: “Да парадку!

Толерантные, трудолюбивые жители Столбцовского и Несвижского районов, сегодня мы столкнулись с острым системным кризисом в экономике. Наши люди достойно прошли многочисленные испытания, и каждый заслуживает право на труд и право на достойную жизнь!

Структурные проблемы экономики указывают на качество институтов госуправления: избыточное регулирование влечет рост коррупции и снижает инвестиционную привлекательность, а модернизация экономики требует долгосрочного и стабильного финансирования рисковых проектов и инноваций. Финансовый рынок ограничен, а институциональные и частные капиталы аккумулируются в иных формах финансирования: венчур, краудафинг, франчайзинг, и пр.

Необходимо совершенствовать строительство социально ориентированного государства, где будет обеспечена занятость и достойное вознаграждение, где будет справедливость распределения доходов и расходов, где будет справедливая социальная защита пенсионерам, инвалидам, детям.

Изменения внешней среды ставят нас перед сложными решениями обеспечения конституционных прав:

– на достойный уровень жизни (достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий);

– на свободное и достойное существование работников и их семей (справедливую долю вознаграждения в экономических результатах труда в соответствии с его количеством, качеством и общественным значением).

Власть должна совершенствоваться с соблюдением принципов верховенства права, компетентности, ответственности, гибкости.

Беларусь интегрируется в мировую и региональные экономики (ВТО, ЕАЭС), и умение (создать либеральные условия ведения бизнеса, движения капитала) является ключевым в сохранении наших предприятий, большинство из которых уже находятся на грани выживания, а люди – в растерянности.

Надо раскрепостить деловую инициативу, не затягивая решать проблемы предприятий и КАЖДОГО гражданина.  Бюджет не должен формироваться за счет штрафов от бизнеса, не должны доводиться планы проверок по суммам.

Молодежь должна быть драйвером развития предпринимательства и не бояться открывать свое дело.

Нам нужно вернуть наших земляков (профессионалов, успешных владельцев бизнеса) домой, на родную землю, создав особые условия для ведения бизнеса, оказывать поддержку во всех кабинетах власти.

И мы можем это сделать! На повестке дня стоит реализация пилотного проекта развития регионов. Создание условий реализации инициативы на местном уровне (предоставление права на формирование и расходование бюджета, предоставление иммунитета руководителям районов, сельских Советов и субъектов хозяйствования при принятии управленческих решений с жесткой привязкой к их эффективности, разграничение функций вертикали и предприятий: органы местной власти должны обеспечивать социальную сферу и благоустройство посредством бюджета, а предприятия – рост добавленной стоимости, прибыли, рентабельности). Проект развяжет руки инициативе на местах (руководители районов, сельсоветов будут заинтересованы в создании условий для открытия производств, в том числе инновационных, – а это новые рабочие места, в поиске налогоплательщиков как внутри страны, так и зарубежом, т. к. налоги будут оставаться на местах, что позволит самостоятельно их распределять на социальную сферу и благоустройство). Проект позволит нивелировать зависимость от республиканских точек экономического роста, подверженных внешней среде (Беларуськалий, БелАЗ, нефтеперерабатывающие и химические производства, предприятия ВПК, Парк высоких технологий), на развитие региональных драйверов (в каждом районе должно быть не менее 4 инновационных предприятий, которые должны обеспечить самодостаточность местного бюджета). 

Только тогда мы достигнем экономического роста, демографической безопасности и остановим трудовую миграцию за пределы страны, за пределы округа, что позволит обеспечить достойную социальную защиту ветеранам труда, инвалидам, нашим детям.

 Мы не должны терять время и ожидать обстоятельств, нам нет нужды разделять правых и левых, нам нужно работать вместе на ИЗМЕНЕНИЯ.Tagged

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *